Alustaks hoopis mitte erinevustest vaid ühisosast. Mõlemad valdkonnad on töö inimesega ning tema sisemiste protsessidega. Coaching on pigem tegelemine inimese ratsionaalse osaga-mõistusega, on olevikus ja vaatab tulevikku. Teraapia tegeleb rohkem tunnetega ning otsib probleemide juuri pigem minevikust. Mõlemad meetodid viivad inimest lähemale oma tegelike vajaduste realiseerimisele ja suuremale aususele iseenda ja teiste suhtes! Kuid milles […]